Neliels ieskats uzņēmuma vēsturē…

vestureKādreiz slavenajā Pierīgas kolhozā “Mārupe”, pārceļot administratīvo centru uz tagadējo Jaunmārupi, tiek veikti ieguldījumi infrastruktūrā, celtas jaunas daudzdzīvokļu mājas, uzcelta katlu māja, kuras jaudas lietderīgai izmantošanai tiek pieņemts lēmums blakus būvēt siltumnīcu kompleksu.

1979.gada sākumā ar gurķiem tiek apstādīts pirmais siltumnīcu hektārs. Otrais hektārs tā paša gada maijā ar tomātiem.

1989.gadā, pēc neatkarības atgūšanas, jau nodibinātajā SIA “ Mārupe”zemstikla siltumnīcu platība ir pieaugusi līdz 7 hektāriem.

1992.gadā, pamatojoties uz Eiropas valstu audzētāju pieredzi, tiek ieviestas un izmēģinātas jaunas gurķu un tomātu audzēšanas tehnoloģijas. Pārejot no plānveida  uz tirgus ekonomiku, veicot  reklāmas pasākumus, mūsu produkcija  iegūst popularitāti Latvijas iedzīvotāju vidū,  veicinot arī mūsu pagasta atpazīstamību.

2004.gadā  notiek uzņēmuma nosaukuma maiņa uz SIA “Sabiedrība Mārupe”. Gurķu un tomātu audzēšana zemstikla siltumnīcās jau ir pārtapusi par vienu no uzņēmuma lielākajām un veiksmīgākajām darbības jomām.

2005.gadā 1,4 ha platībā uzceļ jaunas 4 m augstas siltumnīcas.

2007.gadā tiek pabeigta vēl viena siltumnīca 2,3 ha platībā. Jaunajās siltumnīcās tiek audzēti tomāti. Kopējais saražoto gurķu un tomātu daudzums pieaug līdz 4,5 tūktošiem tonnu gadā.

2008.gada 19.novembrī uzņēmumam SIA “Sabiedrība Mārupe” sadaloties pa darbības jomām tiek izveidots  meitas uzņēmums SIA “Mārupes Siltumnīcas”.