Open/Close Menu
MĀRUPES SILTUMNĪCAS

Demonstrējumu projekts

jaunums-projektam

Ar šī gada februāri ir uzsākta demonstrējumu projekta “Dārzeņu audzēšanas augsto tehnoloģiju ieviešana modernajās siltumnīcās” (Līguma Nr. LAD 240118/P11) realizācija, iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana”, identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA ietvarā

Projekta realizācijas laiks: 2018.-2022.g.

Demonstrējuma mērķis ir praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar dārzeņu audzēšanas augsto tehnoloģiju ieviešanu modernajās siltumnīcās – efektīva un ekonomiski izdevīga apgaismojuma modernizēšana siltumnīcās, ieviešot elektroniskās Na lampas.

Mērķa sasniegšanai SIA “Mārupes Siltumnīcas” siltumnīcās (0.4590 ha siltumnīcā) vienā gurķu blokā (765 m2) tiks nomainītas virsgaismas lampas no šobrīd esošajām elektromagnētiskajām uz elektroniskajām Na lampām, pārējos blokos atstājot esošo apgaismojumu kā kontroli. Piecu gadu periodā tiks veikti augu attīstības novērojumi un ražas uzskaite, kā arī apgaismojuma mērījumi. Demonstrējuma metodisko plānojumu izstrādās un vadīs Dārzkopības institūta vadošā pētniece Līga Lepse.

Par demonstrējuma publicitātes pasākumiem atbildīga asociācija “Latvijas Dārznieks”. Katru gadu vismaz reizi gadā saimniecībā tiks organizēta lauka diena, kuras laikā objektā būs pieejami aplūkošanai demonstrējuma varianti. Demonstrējuma nobeigumā (2022. gadā) tiks organizēts publisks seminārs, kurā iepazīstinās ar demonstrējuma rezultātiem.

Pievienot komentāru:

*

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.